Next Generation Firewall

Waarom een Next Generation Firewall?

Weet u wel wat er zich allemaal afspeelt in uw netwerk?

Een sterke Next Generation Firewall is belangrijk in deze tijd. De maatschappij en de mentaliteit van uw personeel is ingrijpend aan het veranderen. Social Media en Bring Your Own Device (BYOD) zoals tablets, smartphones en laptops bieden veel mogelijkheden maar brengen ook nieuwe bedreigingen met zich mee.

Data uitwisseling inzichtelijk krijgen Veel bedrijven vragen zich af hoe ze de integratie hiervan op een veilige en verantwoorde manier kunnen realiseren, zonder dat bedrijfsgevoelige informatie het bedrijfsnetwerk verlaat. Er zijn veel applicaties bijgekomen waarmee gebruikers data uitwisselen, zoals Dropbox, Facebook of andere Social Media platformen. Voor veel bedrijven is het lastig om deze data-uitwisseling inzichtelijk te krijgen.

Netwerk beveiligen Met behulp van een Next Generation Firewall (NGFW) krijgt u maximale controle over uw netwerk beveiliging.  De Next Generation Firewall verzorgt een complete laag van bescherming, zonder concessie te moeten doen op bijvoorbeeld de bandbreedte. Het grootste verschil tussen een traditionele firewall en een NGFW is dat de NGFW “application aware” is. Dit betekent dat de firewall snel de juiste applicatie traceert en het netwerkverkeer kan controleren. Tevens brengt deze slimme firewall ook de inhoud van het verkeer inzichtelijk.

Preventie blokkeren verlaagt uw kosten!

Next-Generation-Firewall-overzicht

Wat is Next Generation Firewall?

Next-generation-Firewall-Cyber-attacks

Een Next Generation Firewall analyseert.

De Next Generation Firewall richt zich op het applicatieverkeer en voert zo onder meer een nog diepgaandere inspectie van webapplicaties uit. Deze oplossing kan ook het gebruik van sociale netwerksites of onderdelen daarvan in bedrijven monitoren, filteren, weigeren of doseren per gebruiker. Bovenop de zogenaamde ‘laag 7’-controle, heeft deze Firewall uitgebreidere mogelijkheden, inclusief threat inspection (IPS, Anti Virus en Anti Spyware) en web filtering-mogelijkheden.  In principe alle applicaties die gebruik maken van uw netwerk en de eigenschappen die daarbij horen.

De Firewall filtert en blokkeert alle ongewenst verkeer

Een Next Generation Firewall in combinatie met Web filtering, filtert en blokkeert al het ongewenste verkeer. Daarbij wordt gedetailleerd gekeken naar de communicatie vanuit het netwerk van en naar het Internet. Deze dataverkeer voor de primaire bedrijfsprocessen is eenvoudig te herkennen. De Firewall brengt internet misbruik in kaart en waar nodig zal hij ongewenst verkeer blokkeren, zodat de productiviteit van de gebruikers optimaal blijft.
Hierdoor kan de datacapaciteit weer gebruikt worden waar die eigenlijk voor is bedoeld was. Daarnaast bespaart men op de kosten voor het upgraden van de bandbreedte en noodzakelijke hardware upgrades.

Productiviteit moet gewaarborgd worden met de juiste oplossingen

Lagere kosten

Een Next Generation Firewall (NGFW) verlaagt uw Internet Misbruik.

Uit veel praktijkvoorbeelden blijkt dat veel gebruikers het bedrijfsnetwerk gebruiken voor andere doeleinden dan uw primaire bedrijfsprocessen. Betreft dit een paar minuten dan zal menig ondernemer dit voor lief nemen. Zijn uw medewerkers dagelijks van 15 minuten tot uren bezig met niet werk gerelateerde zaken dan kost u dit dagelijks veel geld. Zeker bij groepen die nauw samen werken en dan “samen” kijken.

Virussen en malware verwijderen kost veel tijd.

Virussen en malware verwijderen kost een bedrijf jaarlijks veel tijd en kosten. Dit is vaak een groot onderschat probleem. In de praktijk blijkt vaak dat de aanwezige Anti Virus software niet alles detecteert en blokkeert. Als de computersystemen van uw gebruikers tijdelijk niet gebruikt kunnen worden, verliest u hierdoor extra tijd en geld. Afhankelijk van het probleem kost het de nodige tijd om de computer weer voor gebruik gereed te maken. De noodzaak van een meer krachtige Firewall zoals onze Firewall, kan al deze problemen voorkomen en dan zijn de kosten zo weer terug verdiend.

Voor elke ondernemer geldt: “Tijd kost geld”