Content Filtering

Application Content filtering

Content Filtering is een diversiteit van modules

Content Filtering  is een verzamelkreet van een aantal verschillende modules binnen de Protector die een diversiteit aan zaken filtert. Content Filtering wordt vaak Application Content filtering genoemd. De oorsprong  van Application Content Filtering ligt bij het feit dat bepaalde programma’s niet gebruikt mogen worden in het netwerk.

Content filtering bestaat uit de volgende modules:

 • Anti-Game
 • Anti-P2P
 • Anti-VoIP

De Anti-Game module biedt de mogelijk om online gaming te blokkeren vanuit uw netwerk. De Anti-P2P module biedt de mogelijkheid om bestandsdeling via P2P netwerken te blokkeren. Bij het gebruik van de Anti-VoIP is het niet mogelijk om ongereguleerd VoIP calls te kunnen maken.

Wat doen de modules?

protector-contentfiltering

Regulering is de hoofdfunctionaliteit van Content Filtering

   • Anti Game
    Uren achter de computer chatten en gamen, geeft u de mogelijkheid om de problemen van alledag te vergeten. Gamen op de werkplek gaat ten koste van de prestaties van van de prestaties van werknemers. Als werkgever kost u dit dus geld. De Anti-Gamemodule biedt de mogelijk om online gaming vanuit het netwerk te blokkeren.
   • Anti-P2P 
    Muziek of een film downloaden was via het gedoogbeleid van de overheid eerder geen probleem. In 2015 is de wet aangepast en is het verboden om bestanden met copyrights zomaar te downloaden. De filmindustrie zit er bovenop om illegale downloads te traceren en te stoppen. Er worden hoge schadeclaims bij bedrijven neergelegd bij elke overtreding. Uw bedrijf is voor de filmindustrie veel interessanter dan een particulier. De Anti-P2P module biedt de mogelijk om bestandsdeling via P2P netwerken geheel te blokkeren.
   • Anti-VoIP
    Bij het gebruik van de Anti-VoIP module, is het eenvoudig aan te geven welke VoIP provider er wel of niet gebruikt mag. Hierdoor is het niet mogelijk om ongereguleerd VoIP calls te kunnen maken.

Anti klinkt negatief maar de kostenverlaging wordt positief ervaren.

Risico’s zonder Content Filtering

Gebruik van P2P vergroot risico Malware en Adware 

Uit onderzoek (2015) is gebleken dat 45% van de illegale software afkomstig van het internet komt. Van de software die via websites en P2P-netwerken wordt gedownload, bevatte 78% spyware, terwijl 36% met adware en Trojaanse paarden was geïnfecteerd. “Gegeven deze infectiepercentages, als je illegale software gebruikt, is de kans één op drie bij het verkrijgen of gebruiken van die software, dat je met gevaarlijke malware te maken krijgt”, aldus dit onderzoek.

IDC onderzocht 270 websites en P2P-netwerken naar illegale versies van Microsoft Office. Alleen het bezoeken van deze websites leverde al malware, tracking cookies en spyware op. Tracking cookies en spyware werd op driekwart van de bezochte sites en netwerken aangetroffen. Trojaanse paarden en adware waren op 14% van de sites actief. Om je bedrijf hier tegen te beveiligen is een Webfilter noodzakelijk.

Tijdens het downloaden van de illegale software steeg de installatie van tracking cookies en spyware naar 78% en sprong het aantal waargenomen Trojaanse paarden en adware naar 27%. Zestig procent van de illegale software bleek niet over activatiesleutels te beschikken, waardoor er weer online gezocht moest worden.  In het geval van een infectie waren gebruikers vooral veel tijd kwijt met het oplossen van identiteitsdiefstal. Het vervangen van verloren data en downtime volgen op een tweede en derde plek.

Stop het gebruik van P2P en verlaag uw ICT kosten.

protector-p2p-malware