Security Awareness

Proactief vulnerability management

Security Awareness is proactief zijn met vulnerability management

Gezien de toename van cyberincidenten in de afgelopen tijd zou het interessant kunnen zijn om te beoordelen of uw organisatie (nog) voldoende is opgewassen tegen cybercriminaliteit. De juiste Security Awareness helpt u om gebieden te signaleren die nog niet zijn ingevuld of waar ruimte bestaat voor verbetering. Een kant-en-klaar, compleet normenkader voor cybersecurity is, zoals u wellicht al verwacht, is niet beschikbaar. Daarvoor verschillen de situaties van organisaties teveel van elkaar.

De basis is om na te gaan of men in staat is of zal zijn om hackers of cyberincidenten te voorkomen dan men probeert toegang te krijgen, Cyberincidenten zijn gebeurtenissen die schade veroorzaken aan kritische functies en diensten in het publieke en/of private domein doordat ze de vertrouwelijkheid, integriteit, en/of beschikbaarheid aantasten van digitale informatievoorziening, systemen, diensten of netwerken.

Het optreden van cyberincidenten kan leiden tot financiële schade voor klanten of de onderneming, reputatieverlies en/of beschikbaarheidsproblemen rondom de dienstverlening aan klanten. Cyberincidenten kunnen daarmee zelfs leiden tot het ondermijnen van het publieke vertrouwen, wat leidt tot een negatief effect op het gevoel van veiligheid en op de nationale economie.

Cyberincidenten leiden tot het ondermijnen van het vertrouwen.

penetrator-reputatieverlies-klanten-kwijt

Security Awareness

penetrator-juiste-security-awareness

Juiste Security Awareness krijg je alleen als iedereen te betrokken is.

Meer dan 70% van alle security incidenten is door onwetendheid en onjuist handelen van eigen medewerkers. Mensen klikken op links in Phishing Mails, bezoeken allerlei geïnfecteerde website en gebruiken eigen IT eigendommen op de werkvloer.

Met het product de SecPoint Protector wordt een tweetal problemen opgelost:

  • Het filteren van de email om de nepmails te blokkeren zodat uw gebruiker er niet op kan klikken.
  • Via web filtering  van de Protector worden alle “gevaarlijke”website geblokkeerd.

 

Goede security vereist beter inzicht in netwerk  

Wanneer gebruikers zonder toestemming eigen apparatuur aan uw netwerk aansluiten, kunnen hackers uw netwerk zonder de juiste middelen infecteren. Virussen of malware proberen de servers te infecteren en dat lukt soms ook heel eenvoudig. Medewerkers zijn zich vaak niet bewust van hun rol op het gebied van informatiebeveiliging binnen de organisatie.

Het is dus zaak om alert te blijven en alle veranderingen zo snel mogelijk op te merken. Met de security audits van de Penetrator, wordt u instaat gesteld de veranderingen waar te kunnen nemen!.

Belang ?

De Security Awareness moet 100% !

Het is zeer belangrijk dan uw organisatie de juiste Security Awareness heeft. Er zijn drie redenen om te werken aan het kennis- en bewustzijnsniveau van uw medewerkers:

  • Kwaliteitsverbetering: Door het verhogen van het besef van de waarde van informatie voor het bedrijf zouden medewerkers zich beter aan procedures op dit gebied houden waardoor het aantal fouten zou worden verkleind.
  • Betrouwbaar imago: Het verkrijgen/behouden van een Betrouwbaar imago is voor een bedrijf welke werkzaam is in een branche waarin vertrouwen de basis is voor het afnemen van producten is het van het grootste belang. Uw bedrijf moet betrouwbaar overkomen. Security incidenten hebben op de gepercipieerde betrouwbaarheid een negatief effect. Door een verhoging van het beveiligingsbewustzijn neemt het aantal security incidenten significant af.
  • Zwakste schakel: Hoewel er veel technische mogelijkheden zijn om informatie te beveiligen blijft de mens de zwakste schakel in de keten. Technische maatregelen zijn zinloos als het beveiligingsbewustzijn ontbreekt.

 De Penetrator is uw eigen digitale rechercheur, die alles ziet

penetrator-100-security-awareness