Waarom is web filtering noodzakelijk?

Protector-web-filtering-noodzakelijk

Aansprakelijkheid

Als werkgever bent u aansprakelijk wat uw medewerkers doen.

Indien één van uw medewerkers vanuit uw bedrijf ongepaste uitingen doet, zoals ondoordachte informatie op Facebook of Instagram plaatsen of delen, kan men uw bedrijf hiervoor aansprakelijk stellen. Het Burgerlijk Wetboek (BW) schrijft in artikel 7:611 voor dat een werkgever zich moet houden aan ‘het beginsel van goed werkgeverschap’.  Artikel 7:658 BW stelt dat de werkgever een zorgplicht heeft voor zijn medewerkers. Deze bepalingen zijn verduidelijkt door jurisprudentie, waarbij een werkgever aansprakelijk is gesteld voor geleden schade.

Bij agressie via sociale media moet een werkgever erop moet letten dat:

  • Welke schadeveroorzakende gebeurtenissen zich zouden kunnen voordoen (risicoanalyse).
  • Op basis van deze risicoanalyse zorgvuldig afgewogen preventieve maatregelen worden getroffen.

Het verhalen van schade gaat via dezelfde procedure als bij niet-digitale delicten. Slachtoffers kunnen immateriële schade vorderen voor de angst en het leed die hen door het strafbare feit is aangedaan.

Stop alle ongepaste activiteiten op het internet met het SecPoint web filter!

Web-filtering-Aansprakelijkheid

Kwetsbaarheid

De zwakheid in uw bedrijf is vaak uw medewerker

Veel web en/of perimeter bedreigingen vinden hun weg naar bedrijven op basis van de acties van de werknemers. Het bekijken van webpagina’s die virussen en malware bedreigingen bevatten of verhullen, kunnen computers hiermee besmetten. Deze acties kunnen dus veel schade aan bedrijven en hun processen veroorzaken.

Hoeveel risico’s wilt u lopen?

Onderzoek wijst uit dat werknemers meer risico’s nemen op de pc van het werk, dan op hun eigen pc. Hierdoor is de kans op besmetting van een virus of spyware vaak twee keer groter dan in de privésfeer.  Bij een pc besmetting loopt uw bedrijfscontinuïteit gevaar. Ons advies is dan ook om zo snel mogelijk web filtering in te zetten.

Web filtering versterkt uw beveiligingsbeleid

Web Filtering zorgt ervoor dat gebruikers binnen aanvaardbare grenzen toch gebruik kunnen maken van het internet. Het inperken van veiligheidsrisico’s en het verbeteren van het algehele beveiligingssysteem, is vrij gemakkelijk op te lossen met een goede web filter. Antivirus software is nuttig, maar het toevoegen van een web-filtering apparaat versterkt uw beveiligingsbeleid om indringers buiten uw netwerk te houden.

Afleiding

Voorkomen dat uw werknemers bijlagen met ransomware binnenhalen of misschien porno gaan kijken onder werktijd, zijn twee voor de hand liggende argumenten om te kiezen voor web filtering.

Binnen uw bedrijfsbeleid wilt u natuurlijk wel voorkomen dat uw personeel uren verkwanselt aan het bekijken van YouTube filmpjes.  Dit gaat niet alleen ten koste van de productiviteit, maar het kost ook behoorlijk wat bandbreedte. Uw bedrijf beschermen tegen online bedreigingen, verloren werkuren en oplopende kosten is niet makkelijk. Met name omdat gebruikerstools zoals Facebook en Dropbox ook binnen de kantoormuren steeds populairder worden.

Veiligheidsrisico’s voor uw personeel minimaliseren

Het is natuurlijk niet de bedoeling om alle onschuldige afleiding weg te nemen die de medewerkers rond lunchtijd juist een extra impuls geeft. Wetmatig staat u echter in uw recht om het internetgebruik te beperken. U kunt de eventuele veiligheidsrisico’s minimaliseren en de productiviteit stimuleren zonder een omgeving te creëren waarin wantrouwen en restricties hoogtij vieren.

Om uw netwerk en bedrijfsdata veilig te houden, dient u eerst naar uw budget te kijken, de wettelijke vereisten, de grootte van uw bedrijf en de cultuur die binnen uw onderneming heerst. Is de web filtering bedoeld om aan eventuele regelgeving te voldoen, de productiviteit van uw medewerkers te bevorderen of om het netwerk te ontlasten? U dient dit eerst goed te overwegen, zodat web filtering op de juiste manier voor uw bedrijf kan worden ingezet.