Gratis Vulnerability Management

vulnerability-scanner-full

 

Gratis!

Iedereen hoort het graag “dat zit er gratis bij”

Bij elk SecPoint product geldt gedurende de licentie periode zijn alle updates en uitbreidingen altijd gratis. Dus geen verborgen kosten of achteraf opties. Één prijs voor alles en direct beschikbaar.

Na vele verzoeken is besloten de optie Vulnerability Management gratis toe te voegen aan de Protector. Deze uitbreiding is om een tweetal redenen gedaan:

  • Wereld’s eerste Unified Threat Management appliance + Vulnerability Management = één nog veiligere oplossing
  • Vulnerability Management is ook een serieuze zaak in het interne bedraad en Wi-Fi netwerk.

Zien wij een gevaar aankomen kan er direct actie ondernomen worden, zodat het gevaar kan worden vermeden of worden beperkt. Voor maximale bescherming van het netwerk zal er proactief moeten worden gekeken.

Laat SecPoint uw netwerk beschermen. U heeft dan geen zorgen meer.

Proactief beheer

Proactief beheer wordt beloond en zal de kosten verlagen.

Heel vaak wordt er vastgesteld dat uw IT-medewerkers achter de feiten aanhollen. Uw medewerkers zijn hun grootste deel van de tijd kwijt aan het oplossen van problemen, met de daaraan gekoppelde downtime, frustraties en inkomstenverlies. Uw IT-medewerkers zouden beter hun tijd kunnen besteden aan de strategische ondersteuning van de bedrijfsdoelstellingen binnen uw bedrijf in plaats van operationele taken.

De enige manier om dit probleem op te lossen is door middel van proactief IT-management met geavanceerde monitoring oplossingen. Zo verloopt uw dagelijks IT-beheer zo efficiënt mogelijk:

  • De IT is niet langer een zorg
  • De IT evolueert mee met de noden van uw bedrijf

Met Vulnerability Management zorgt u er voor dat er niet continue achter de feiten aan wordt gelopen. Uw problemen worden gedetecteerd en u weet welke maatregelen genomen moeten worden.

Als uw IT zo belangrijk, dan zou het beheer ervan een hoge prioriteit moeten geven.

Risico management

Risico management een must of noodzaak?

Elke IT manager zal maximaal willen inzetten als het gaat om ICT beveiliging. Als de ICT beveiliging faalt, kan dit schadelijk zijn voor het bedrijf en wellicht ook voor de baan van de beheerder. Van alle incidenten blijkt dat maar liefst 87 procent te voorkomen is als er redelijke controle op ICT-huishouding zou zijn geweest. In driekwart van de gevallen had het bedrijf geen idee dat er een beveiligingsincident speelde en moest een externe partij de ondernemer hierop wijzen. Dat is zeer pijnlijk voor een onderneming, want dat is in 39 procent van de gevallen een medewerker. Dat zou een onderneming toch zelf moeten doorhebben.”

Dat blijkt in 18 procent van de gevallen slechts zo te zijn.

Maar wat nog erger is het feit dat in 66 procent van de gevallen het bedrijf er data op de systemen stond waarvan de onderneming geen weet had.  Dit probleem komt in de praktijk vaker voor. Denk bijvoorbeeld aan, waar bepaalde gegevens allemaal staan. Standaard verwacht men dat het op een bepaalde server staat. Als we vervolgens gaan zoeken dat blijkt dat de data opeens op tapes te staan, bij medewerkers op de laptop om te bewerken of op heel andere servers.

Bij data verlies is vaak een ontevreden medewerker betrokken.