Voorkom besmetting blijf nadenken

Cybercrime

Vroeger deden criminelen aan afpersing en ontvoering, nu gaat om uw digitale gegevens.

Cybercrime omvat alle vormen van criminaliteit op het internet. Dit varieert van de verspreiding van computervirussen tot misbruik van persoonsgegevens. De Protector wordt tussen het Internet geplaatst en scant de communicatie tussen het internet en uw netwerk. Dit gebeurt op bi-directionele wijze, zodat niets zonder controle IN of UIT uw netwerk gaat.
Maar wat is Cybercrime nu precies? Wij noemen de belangrijkste vormen van cybercrime die wij in het bedrijfsleven tegenkomen:

  • Cyberafpersing
  • Defacing
  • E-fraude
  • Identiteitsfraude
  • Phishing
  • Voorschotfraude (419-fraude)
  • Randsomware
protector vormen cybercrime

Vormen van CyberCrime

protector-stop-fraude

Cyberafpersing
Met cyberafpersing wordt ermee gedreigd  dat websites op het internet ontoegankelijk gemaakt worden. Bijvoorbeeld door middel van een massa-aanval van gegevens. Daarnaast kan men ook dreigen met het stelen van gevoelige informatie.

Defacing
Defacing is het zonder toestemming aanpassen van een website. De originele homepage wordt bijvoorbeeld vervangen door een andere, met daarop bijvoorbeeld een politieke of andere boodschap. Het internetverkeer van klanten kan ook worden doorgestuurd naar een hele andere website.

E-fraude
Hierbij wordt het internet gebruikt om op oneigenlijke wijze gelden, goederen en diensten te verkrijgen zonder daarvoor te betalen of tegenprestaties te leveren. Fraudeurs maken vaak gebruik van een valse identiteit om de pakkans te verkleinen. Maar E-fraude zonder identiteitsmisbruik komt ook voor.

Identiteitsfraude
Bij deze vorm van cybercrime misbruiken criminelen uw gegevens om identiteitsfraude te plegen. Met uw persoonlijke gegevens die ze hebben bemachtigd (bijvoorbeeld via phishing), kunnen bankrekeningen geopend worden om aankopen op krediet te doen, of om crimineel geld naar door te sluizen. Ook kan het voorkomen dat iemand goederen onder uw identiteit bestelt door middel van een online machtiging.

Maar ook!

Dagelijks vissen criminelen op verschillende manier naar uw gegevens

Phishing
Phishing is de verzamelnaam voor alle digitale activiteiten waarmee criminelen persoonlijke informatie, zoals uw inloggegevens of bankgegevens proberen te ontfutselen. Met deze informatie kan fraude met internetbankieren, pinpassen, creditcards of uw identiteit worden gepleegd.

Voorschotfraude (419-fraude)
Bij voorschotfraude (ook wel 419-fraude genoemd) wordt u benaderd via e-mail. De afzender vraagt meestal om hulp. Als tegenprestatie wordt een onwaarschijnlijk hoge vergoeding beloofd, zoals bijvoorbeeld een deel van de winst.

Randsomware
De meest bekende Randsomware variant is “Cryptolocker“. Cryptolocker is een relatieve nieuwkomer en grijpt flink om zich heen. Deze ransomware slaat ook toe in Nederland en zet slachtoffers met sluwe trucs onder extra druk om maar het gevraagde losgeld te betalen. Het dringt stilletjes binnen op kwetsbare pc’s, versleutelt daar op de achtergrond gebruikersbestanden en schotelt daarna een pop-up met de afpersingsboodschap voor. Randsomware komt vaak binnen via e-mail maar wordt ook verspreidt via websites.

protector phising